​Afscheidsdienst

Voordat iemand wordt begraven of gecremeerd vindt er meestal een afscheidsdienst plaats. Deze kan worden gehouden in een kerk, een uitvaartcentrum of crematorium of aula bij de begraafplaats. De plechtigheid wordt ingevuld naar de wensen van de overledene of de nabestaanden, al dan niet bijgestaan door een dominee, pastoor of spreker. De nabestaanden kunnen de plechtigheid geheel of gedeeltelijk zelf invullen. Bijvoorbeeld door middel van toespraken, het voorlezen van een gedicht, het spelen van muziek. De uitvaartverzorger kan u bij het invullen van de plechtigheid adviseren.

Kiest u voor een kerkdienst dan laat de uitvaartverzorger de kerkdienst inplannen, licht de dominee of pastoor in en benadert een organist. De dominee of pastoor zal vervolgens met u uw wensen voor de dienst bespreken. De uitvaartverzorger laat in overleg met de dominee of pastoor de orde van dienst drukken en brengt de organist op de hoogte van de te spelen liederen.

Kerkdienst of andere plechtigheid, een aantal onderwerpen zullen voorafgaand aan de afscheidsdienst met u worden besproken:
Bloemen 
Muziek
Kaarten / advertentie
De kist
Het vervoer van de overledene (en eventueel nabestaanden)
Registratie van de uitvaart (filmopname en/of livestream)

Na afloop van de begrafenis of crematie wordt de genodigden vaak iets te eten en drinken aangeboden. Naast koffie met cake zijn er natuurlijk andere mogelijkheden. De uitvaartverzorger kan u adviseren en de catering regelen.