​Begraven of cremeren?

Begraven of cremeren? Als de overledene hierover zijn of haar wensen niet kenbaar heeft gemaakt dan is de keuze aan de nabestaanden. Soms speelt hierbij de religieuze overtuiging een belangrijke rol. Of men hecht aan een bepaalde traditie. Soms liggen er praktische overwegingen aan ten grondslag. Vaak is het ook een persoonlijke, gevoelsmatige keuze. Wat u ook kiest, de uitvaartverzorger kan u bij de invulling en organisatie ervan deskundig adviseren en ondersteunen.

U bent geheel vrij in de keuze van begraafplaats of crematorium. Wel gelden er bij sommige begraafplaatsen beperkingen voor wie er begraven kunnen worden.