​Kosten

Vroeger regelde Chr. Uitvaartvereniging Draagt Elkanders Lasten de begrafenis of crematie kosteloos. Dat wil zeggen: de kist, rouw- en volgauto´s, het gebruik van het uitvaartcentrum, personeelskosten, de verzorging van de overledene, de akte van overlijden en het condoleanceregister. De overige kosten kwamen voor rekening van de nabestaanden.
Tegenwoordig maken steeds minder leden gebruik van alle faciliteiten van Draagt Elkanders Lasten. Veel mensen huren bijvoorbeeld zelf een ruimte voor de uitvaartplechtigheid en de kist wordt steeds vaker door de eigen familie gedragen. Dit brengt andere kosten met zich mee die niet door het lidmaatschap gedekt worden. Een lid dat geen gebruik maakt van de faciliteiten van de vereniging zou dus duurder uitzijn.
Om ieder lid toch een zelfde uitkering te laten krijgen, is de vroegere uitkering in natura omgerekend naar een ledenkorting op de totale kosten (een vereniging mag volgens de wet geen geld uitkeren).
Op dit moment bedraagt de ledenkorting vanaf 16 jaar €1.350,00.

Bijverzekeren
Ieder lid is vrij om een verzekering elders af te sluiten voor de aanvullende kosten. De ledenkorting van € 1.350,- is niet voldoende om een uitvaart van te bekostigen.