Lid worden

Waarom lid worden?
'Draagt Elkanders Lasten' is een vereniging zonder winstoogmerk. Onze vereniging heeft in bijna een eeuw tijd een bepaald vermogen gespaard. De belegging van dit vermogen is een bron van inkomsten. Die inkomsten worden, samen met de contributies, aangewend om de kosten van een uitvaart zo laag mogelijk te houden. Om dit doel te bereiken zijn er ook scherpe prijsafspraken gemaakt met de leveranciers van uitvaartbenodigdheden. Daarnaast heeft 'Draagt Elkanders Lasten' eigen - hoog gekwalificeerde - uitvaartleiders in dienst en een eigen uitvaartcentrum waar leden tegen kostprijs gebruik van kunnen maken. De voordelen gelden alleen voor leden. De mogelijkheden voor niet-leden zijn beperkter.

A - en B-lidmaatschap
'Draagt Elkanders Lasten' kent een A-lidmaatschap en een B-lidmaatschap. A-leden hebben van meet af aan recht op een ledenkorting van € 1.350,- Daarnaast kunnen leden gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging. Voor B-leden geldt alleen het laatste. In het algemeen geldt dat mensen op latere leeftijd beter B-lid kunnen worden.