Afscheid en condoleren

Familie, vrienden en andere relaties kunnen afscheid willen nemen van de overledene. En natuurlijk willen ze ook u, als nabestaande, hun medeleven betuigen. Dit kan tijdens een condoleancebijeenkomst.

Ligt de overledene thuis opgebaard dan kan zo'n bijeenkomst - als u dat wilt - thuis plaatsvinden. De uitvaartverzorger kan u daarbij helpen. Verwacht u een grote toeloop dan kan hij/zij aanwezig zijn om de familie bij het afscheidsbezoek te begeleiden.
Ligt de overledene opgebaard in uitvaartcentrum 'Talitha Koem' dan kunnen familie en vrienden samen met u naar de overledene om afscheid te nemen. U krijgt een sleutel van de kamer waar de overledene ligt opgebaard.

Ook kunt u ervoor kiezen familie en vrienden afscheid te laten nemen in de kerk of het crematorium. Dit gebeurt meestal een half uur voor aanvang van de plechtigheid.
De uitvaartverzorger regelt alles naar wens van de overledene en nabestaanden en zal er in alle gevallen voor zorgen dat er een condoleanceregister aanwezig is.