​Direct na overlijden

Als iemand overlijdt hoeft u niet meteen van alles te regelen. U kunt eerst wat tijd voor uzelf nemen. Als u daar aan toe bent belt u de (huis)arts. Hij/zij stelt het overlijden vast en maakt een verklaring van overlijden. Overlijdt iemand in het ziekenhuis of verzorgingshuis dan wordt dit voor u geregeld.

Vervolgens kunt u contact opnemen met Chr. Uitvaartvereniging 'Draagt Elkanders Lasten'.
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, tel: 0515 - 413 757.

In de uren en dagen na het overlijden komt er veel op u als nabestaande af. Niet alleen emotioneel, maar ook praktisch.
In korte tijd moet er veel worden besproken en geregeld. Een van de ervaren uitvaartverzorgers van 'Draagt Elkanders Lasten' zal u daarbij met raad en daad bijstaan. Rustig, vakkundig en betrokken.