​Wat moet nog geregeld worden?

Na een uitvaart zijn er nog veel zaken te regelen. Bijvoorbeeld het inlichten van uitkeringsinstanties, het afronden van bankzaken en het invullen van een laatste belastingaangifte. De erfenis moet worden verdeeld en misschien moet er wel een huis leeggeruimd of verkocht worden.

De uitvaartverzorger kan u over al deze zaken informeren en adviseren. Nabestaanden kunnen van Draagt elkanders lasten een boek krijgen getiteld: Zorgen erna, leidraad afwikkeling nalatenschap na het overlijden van uw partner. Dit boek geeft praktische richtlijnen hoe u alle zaken zo snel en prettig mogelijk kunt afhandelen.