Algemene informatie

'Draagt Elkanders Lasten' is een christelijke uitvaartvereniging met als doel het verzorgen van de uitvaart van haar leden, maar ook van anderen. Het is een bekende uitvaartorganisatie in Sneek en omgeving en verzorgt een groot deel van de uitvaarten in de regio. 'Draagt Elkanders Lasten' werkt zonder winstoogmerk. 

Betrokken, zorgvuldig en deskundig. 
'Draagt Elkanders Lasten' streeft naar kwaliteit, integriteit en gedegen zorg voor de overledene en de nabestaanden. Wij staan open voor nieuwe ontwikkelingen maar houden ook zeker oude tradities in ere. Onze uitvaartverzorgers zijn bekend met de plaatselijke gebruiken en rituelen. Zij verzorgen de uitvaart rustig en vakkundig, met oog voor details en grote betrokkenheid bij de nabestaanden. Uiteraard staan daarbij uw wensen centraal. De ervaren uitvaartverzorgers staan dag en nacht klaar om u met raad en daad terzijde te staan na het overlijden van een dierbare.

'Draagt Elkanders Lasten' bestaat meer dan 75 jaar en is een christelijke vereniging. Maar ook mensen met een andere levensovertuiging kunnen een beroep doen op ons voor het verzorgen van een uitvaart.

De naam 'Draagt Elkanders Lasten' is een fragment uit de Statenvertaling (Galaten 6:2).

In de Nieuwe Bijbelvertaling staat het als volgt: 'Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.’